Stichting Erfgoed Buitenplaats Huize Bijdorp

Stichting Erfgoed Buitenplaats Huize Bijdorp

Contact

Wilt u contact opnemen met de Stichting Erfgoed Buitenplaats Huize Bijdorp? Stuurt u dan een mail naar: info@erfgoedstichtinghuizebijdorp.nl

Adresgegevens

Stichting Erfgoed Buitenplaats Huize Bijdorp –
Zusters Dominicanessen van Voorschoten
Veurseweg 3
2251 AA Voorschoten

Registratiegegevens

RSIN nummer: 863958965
KvK nummer: 86413864

Veelgestelde vragen

Algemeen

 • HBV (Huize Voorschoten Bijdorp), de erfpachter, geeft een nieuwsbrief uit. Je kunt je via www.buitenplaatsbijdorp.nl daarvoor aanmelden.

 • Nee dat is nu nog niet het geval, maar dat zal op termijn wel gebeuren voor een deel van het terrein. Het moment en de regels worden in overleg met De Vrije Blick, de Congregatie en de Erfgoedstichting vastgesteld.

 • Ja deze functies blijven in stand. De gebouwen worden door de Congregatie gerestaureerd met ondersteuning en advisering van de Erfgoedstichting.

 • Jazeker. Er zijn op Huize Bijdorp vrijwilligers werkzaam voor Zorgorganisatie Marente, specifiek voor de Zusters en er zijn tuinvrijwilligers. Alle partijen zijn daar erg blij mee!

 • De herontwikkeling van het oude klooster en de nieuwbouw van de appartementen wordt door City Beats opgepakt. Voor informatie over de planning, zie www.buitenplaatsbijdorp.nl De kleine bijgebouwen, zoals tuinmanswoning, oranjerie, boerderij, kapschuur e.d. worden door de Congregatie met advisering en ondersteuning van de Erfgoedstichting gerestaureerd. Zie hiervoor op deze website onder Projecten.

 • De herontwikkeling van Buitenplaats Huize BIjdorp gaat ook over het hele terrein. Een van de ambities is om de natuurwaarden te herstellen en te versterken. Zo is begin 2024 gestart met het herstel van de hakhoutwallen.

De Congregatie en de zusters

 • Dat kan op deze website onder Verhalen. De informatie wordt gedurende de tijd steeds verder aangevuld.

 • Ja, de zusters blijven op Huize Bijdorp wonen. Zij komen uiteindelijk in de nieuwbouw, het Kloosterhof, aan de zuidzijde op de begane grond te wonen. Zo blijven ze dicht bij de gezamenlijke voorzieningen en bij de zusters die zorgbehoevend zijn en bij Marente wonen.

 • De Congregatie heeft de buitenplaats in erfpacht uitgegeven aan De Vrije Blick. De erfpacht is afgesloten voor een periode van 30 jaar zodat de Congregatie cq. de Erfgoedstichting nog langdurig betrokken kan zijn bij de ontwikkeling van de buitenplaats.

 • Al enkele decennia neemt de Congregatie geen nieuwe zusters aan. Dit houdt inderdaad in dat op termijn de Congregatie ophoudt te bestaan. Door de gebouwen een nieuwe bestemming te geven, blijft het erfgoed op Huize Bijdorp bestaan. Daarnaast worden verhalen van de Congregatie verzameld die op deze website onder Verhalen te vinden (zullen) zijn. Samen met de erfpachter/ontwikkelaar wordt gewerkt aan een expositieruimte waar ruimte is om kennis te nemen van het (im)materieel erfgoed van de Congregatie.

Woningen

 • Nee. Op de website www.buitenplaatsbijdorp.nl kun je meer informatie vinden over hoe je je voor woningen kunt aanmelden of inschrijven.

 • De woningen worden door de projectontwikkelaar City Beats gerealiseerd. Informatie hierover kan worden gevonden op www.buitenplaatsbijdorp.nl..

 • De appartementen zijn alle huurappartementen. Voor meer informatie, zie www.buitenplaatsbijdorp.nl.De 11 parkboswoningen zijn koopwoningen (op grond in erfpacht), Op www.bosvillasbijdorp.nl is nadere informatie over deze woningen te vinden.

Andere functies

 • Hiervoor kun je je het beste melden bij de erfpachter De Vrije Blick. Ga hiervoor naar www.buitenplaatsbijdorp.nl.

 • Ja Marente blijft op Huize Bijdorp en kan door de herontwikkeling de zorgplaatsen moderniseren.