Stichting Erfgoed Buitenplaats Huize Bijdorp

Stichting Erfgoed Buitenplaats Huize Bijdorp

Buitenplaats Huize Bijdorp

Welkom op de website van de Stichting Erfgoed Buitenplaats Huize Bijdorp – Zusters Dominicanessen van Voorschoten. De stichting werkt samen met de Congregatie, de erfpachter, ontwikkelaar en andere partners om Buitenplaats Huize Bijdorp een duurzame toekomst te geven, gebaseerd op het visiedocument en de kernwaarden die zijn vastgelegd in de ID-card.

Zusters vertellen

Zusters vertellen

In 2023 zijn de zusters Regina, Liduina, Angelique en Pauline van de Congregatie van de H. Catharina van Siëna, Zusters Dominicanessen van Voorschoten op Huize Bijdorp geïnterviewd door de organisatie Monument & Verhaal. Zij hebben een serie verhalen over de landgoederen in Zuid-Holland gemaakt ...
Oranjerie en tuinmanswoning

Oranjerie en tuinmanswoning

De voormalige bakkerij en de oranjerie behoren tot de oudste bijgebouwen op Huize Bijdorp. In de oranjerie staat in de plint een gedenksteen dat het gebouw dateert van 1869. De gebouwen grenzen aan het entreegebied van de buitenplaats en kijken uit op de kassen en de tuin van Huize Bijdorp ...

Nieuws

Nieuwe straatnamen

Nieuwe straatnamen

Buitenplaats Huize Bijdorp heeft nieuwe straatnamen gekregen. De gemeente heeft daarvoor overleg gevoerd met de zusters van de Congregatie, de erfpachter, de projectontwikkelaar en het bestuur van de erfgoedstichting. Het college van B&W van de gemeente Voorschoten heeft de straatnamen vastgesteld.

Lees meer
2243 1389 Stichting Erfgoed Buitenplaats Huize Bijdorp
Bouwbord

Bouwbord

De Buitenplaats Huize Bijdorp heeft een LEADER subsidie ontvangen voor het herstel van de buitenplaats. De werkzaamheden aan de hakhoutwallen zijn de eerste werkzaamheden die onder deze subsidie vallen.

Lees meer
1900 695 Stichting Erfgoed Buitenplaats Huize Bijdorp
Samenwerken in harmonie in de Groene Long

Samenwerken in harmonie in de Groene Long

De hakhoutwallen zijn een belangrijk cultuurhistorisch element van de buitenplaats en van grote waarde. De werkzaamheden voortvloeiend uit het Herstel- & Beheerplan van Land-ID zijn opgedragen aan de beheerder van boerderij & landgoed: Paul van der Kooij.

Lees meer
2560 2050 Stichting Erfgoed Buitenplaats Huize Bijdorp
  • 1
  • 2
Stichting

Onze rol

De stichting heeft tot doel om samen met de nieuwe erfpachter, de Congregatie, overheden, alle partners, belanghebbenden en belangstellenden de buitenplaats -als één geheel- een duurzame toekomst te geven met in acht name van de nalatenschap van de Zusters Dominicanessen van Voorschoten. Het bestuur van de Stichting Erfgoed bestaat uit Peter Meijs(voorzitter), Erna van Holland (secretaris), Hans van Son (penningmeester), René Dinklo (namens Nederlands gemeenschap van paters Dominicanen) en Stan Dessens voor de lokale verankering. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun bestuursactiviteiten.