Stichting Erfgoed Buitenplaats Huize Bijdorp

Stichting Erfgoed Buitenplaats Huize Bijdorp

Buitenplaats Huize Bijdorp

Welkom op de website van de Stichting Erfgoed Buitenplaats Huize Bijdorp – Zusters Dominicanessen van Voorschoten. De stichting werkt samen met de Congregatie, de erfpachter, ontwikkelaar en andere partners om Buitenplaats Huize Bijdorp een duurzame toekomst te geven, gebaseerd op het visiedocument en de vastgelegde kernwaarden.

Zusters vertellen

Zusters vertellen

In 2023 zijn de zusters Regina, Liduina, Angelique en Pauline van de Congregatie van de H. Catharina van Siëna, Zusters Dominicanessen van Voorschoten op Huize Bijdorp geïnterviewd door de organisatie Monument & Verhaal. Zij hebben een serie verhalen over de landgoederen in Zuid-Holland gemaakt ...
Provincie Zuid-Holland

Subsidies Provincie Zuid-Holland

Via de Erfgoedlijn Landgoederen van de Provincie Zuid-Holland worden subsidies verstrekt om de zichtbare restanten van de geschiedenis een plek te geven in een omgeving met een eigen identiteit waarin het prettig wonen, werken en recreëren is. Ook op de Buitenplaats Huize Bijdorp is dit het geval ...

Nieuws

Start transformatie wasserij

Start transformatie wasserij

De transformatie van de wasserij is feestelijk gestart op 27 juni jl. Er komt een multifunctionele ruimte op de begane grond en twee betaalbare appartementen op de verdieping.

Lees meer
1439 847 Stichting Erfgoed Buitenplaats Huize Bijdorp
Oranjerie en tuinmanswoning

Oranjerie en tuinmanswoning

Het plan voor de oranjerie en de tuinmanswoning is door de gemeente akkoord bevonden. De subsidie van de Erfgoedlijnen van de provincie Zuid-Holland is voor dit project toegekend.

Lees meer
2560 1920 Stichting Erfgoed Buitenplaats Huize Bijdorp
Nieuwe straatnamen

Nieuwe straatnamen

Buitenplaats Huize Bijdorp heeft nieuwe straatnamen gekregen. De gemeente heeft daarvoor overleg gevoerd met de zusters van de Congregatie, de erfpachter, de projectontwikkelaar en het bestuur van de erfgoedstichting. Het college van B&W van de gemeente Voorschoten heeft de straatnamen vastgesteld.

Lees meer
2243 1389 Stichting Erfgoed Buitenplaats Huize Bijdorp
Stichting

Onze rol

De stichting heeft tot doel om samen met de nieuwe erfpachter, de Congregatie, overheden, alle partners, belanghebbenden en belangstellenden de buitenplaats -als één geheel- een duurzame toekomst te geven met in acht name van de nalatenschap van de Zusters Dominicanessen van Voorschoten. Het bestuur van de Stichting Erfgoed bestaat uit Peter Meijs(voorzitter), Erna van Holland (secretaris), Hans van Son (penningmeester), René Dinklo (namens Nederlands gemeenschap van paters Dominicanen) en Stan Dessens voor de lokale verankering. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun bestuursactiviteiten.