Stichting Erfgoed Buitenplaats Huize Bijdorp

Stichting Erfgoed Buitenplaats Huize Bijdorp

Zusters vertellen

Zusters vertellen

In 2023 zijn de zusters Regina, Liduina, Angelique en Pauline van de Congregatie van de H. Catharina van Siëna, Zusters Dominicanessen van Voorschoten op Huize Bijdorp geïnterviewd door de organisatie Monument & Verhaal. Zij hebben een serie verhalen over de landgoederen in Zuid-Holland gemaakt.

De zusters vertellen over de stichting van de Congregatie in 1841 door de stichteressen Lucia Pinkers (1809-1890) en haar zus Maria Elisabeth (1810-1848) en de aankoop van het landgoed Huize Bijdorp in 1875. Ook vertellen zij over hun eigen intreding tot de Congregatie en wat op Huize Bijdorp hun favoriete plekken zijn.

1400 762 Stichting Erfgoed Buitenplaats Huize Bijdorp