Stichting Erfgoed Buitenplaats Huize Bijdorp

Stichting Erfgoed Buitenplaats Huize Bijdorp
Hakhoutwallen

Hakhoutwallen

De hakhoutwallen zijn een belangrijk cultuurhistorisch element van de buitenplaats en van grote waarde. De hakhoutwallen op Huize Bijdorp lopen langs de erfgrenzen van de buitenplaats naar de Vliet. Het herstel en de instandhouding, in regie van de Erfgoedstichting, wordt door Paul van der Kooij verzorgd.

De hakhoutwal is een soort dijkje begroeid met bomen en struiken. Het hout wordt gekapt tot net boven de stambasis. Nieuw hakhout, els, es en wilg, worden bijgeplant. De werkzaamheden zijn beschreven in het Herstel- & Beheerplan van Land-ID en zijn opgedragen aan de beheerder van boerderij & landgoed: Paul van der Kooij. De werkzaamheden starten begin 2024 en lopen door tot medio maart 2024.

Aansluitend is het broedseizoen tot en met medio oktober en mogen er geen werkzaamheden uitgevoerd worden. Dan kunnen we kijken hoe de nieuwe aanplant aanslaat. Vanaf medio oktober gaat Paul weer aan de slag. Deze werkzaamheden vallen onder de toegekende LEADER-subsidie vanuit Europa, de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Voorschoten.