Stichting Erfgoed Buitenplaats Huize Bijdorp

Stichting Erfgoed Buitenplaats Huize Bijdorp

Oranjerie en tuinmanswoning

De voormalige bakkerij en de oranjerie behoren tot de oudste bijgebouwen op Huize Bijdorp. In de oranjerie staat in de plint een gedenksteen dat het gebouw dateert van 1869. De gebouwen grenzen aan het entreegebied van de buitenplaats en staan naast de kassen en de tuin van Huize Bijdorp.

Begin jaren ’60 is er een stuk aan de noordzijde van de bakkerij bijgebouwd en zjn er garageboxen bij geplaatst. De bakkerij is al lang niet meer als zodanig in gebruik en staat nu bekend als de tuinmanswoning. Deze historische gebouwen worden in regie door de Erfgoedstichting gerestaureerd. BBM adviseurs heeft de gebouwen ingemeten en een plan gemaakt voor de restauratie.

Voor de restauratie wordt een subsidie verstrekt door de Provincie Zuid-Holland. De vaststelling daarvan heeft plaatsgevonden in november 2023.
De omgevingsvergunning voor de restauratie is aangevraagd en de aannemer is geselecteerd. Verwacht wordt dat eind eerste kwartaal of begin tweede kwartaal van 2024 kan worden gestart met de uitvoering.