Stichting Erfgoed Buitenplaats Huize Bijdorp

Stichting Erfgoed Buitenplaats Huize Bijdorp

Start transformatie wasserij

Start transformatie wasserij

Het eerste bouwkundig project dat onder leiding van de Erfgoedstichting wordt opgepakt, is de voormalige wasserij. Niet voor niets prijkt dit gebouw op de voorzijde van het bouwhistorisch onderzoek van de bijgebouwen dat de Congregatie heeft laten uitvoeren in 2020. Het gebouw verving de wasserij die voorheen in de kelderruimten onder het klooster was gelegen. De eerste steen van het gebouw werd in 1924 gelegd en een eeuw later begint het aan een tweede leven. Het getransformeerd naar een multifunctionele ruimte op de begane grond en twee betaalbare appartementen op de verdieping.

Het bijzondere van het gebouw van de wasserij is dat het op een prominente plak bij de entree van het hoofdgebouw ligt, maar dat niemand het eigenlijk kent. Dat komt omdat het met zijn ‘rug’ naar die zijde staat en met zijn voorkant aan de vijver. Met de transformatie wordt het gebouw weer echt zichtbaar. Van Egmond Architecten is verantwoordelijk voor het ontwerp van de transformatie. De grootste zichtbare verandering aan dit gemeentelijk monument zijn de glazen balkons. Op 27 juni jl. werd het feestelijk startmoment van de transformatie gevierd in aanwezigheid van de zusters, de gemeente, de Erfgoedstichting en belangstellenden.

Zuster Regina, algemeen overste, heeft zelf nog in de wasserij gewerkt, zo meldt zij. De Congregatie was zelfvoorzienend, voorzag in eigen groenten en fruit en verzorgde ook de eigen was en die van het pensionaat. Wat weinig mensen weten, is dat er een ondergrondse gang aanwezig is tussen de wasserij en het noviciaat, zodat de was droog kon worden verplaatst.

De transformatie van de wasserij wordt mede mogelijk gemaakt door de Subsidieregeling knelpuntenpot sociale huur en middenhuur Zuid-Holland.

1439 847 Stichting Erfgoed Buitenplaats Huize Bijdorp