Stichting Erfgoed Buitenplaats Huize Bijdorp

Stichting Erfgoed Buitenplaats Huize Bijdorp

Oranjerie en tuinmanswoning

Oranjerie en tuinmanswoning

De Oranjerie/Tuinmanswoning is het centrale punt voor het onderhoud en beheer van de moestuinen en de boomgaard op Bijdorp. Van oudsher een belangrijke plek voor de vrijwilligers, de opslag van materieel en het opkweken en beschermen van planten. Het gebouw kent veel achterstallig onderhoud en dat wordt de komende maanden aangepakt. Het plan is gemaakt door BBM architecten uit Raamsdonksveer.

Met veel lof heeft de gemeentelijke commissie Welstand & Cultureel Erfgoed het plan van een positief advies voorzien. Op 10 januari 2024 is de omgevingsvergunning afgegeven. In opdracht van de Congregatie zal aannemersbedrijf De Heeren Bouwmeester uit Woerden de werkzaamheden uitvoeren. Bij het uitvoeringsplan is uiteraard ook de beheerder van de boerderij, Paul & Marlies van der Kooij, nauw betrokken.

Tijdens de onderhoudswerkzaamheden zal een beperkt deel van het pand beschikbaar blijven voor gebruik zodat het beheer van de tuin doorgang kan vinden. De provincie draagt substantieel bij in de kosten van het onderhoudsplan. De subsidie is afkomstig uit de Subsidieregeling Erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020. De Congregatie is zeer dankbaar voor deze steun.

2560 1920 Stichting Erfgoed Buitenplaats Huize Bijdorp