Stichting Erfgoed Buitenplaats Huize Bijdorp

Stichting Erfgoed Buitenplaats Huize Bijdorp

Bouwbord

Bouwbord

De Buitenplaats Huize Bijdorp heeft een LEADER subsidie ontvangen voor het herstel van de buitenplaats. De werkzaamheden aan de hakhoutwallen zijn de eerste werkzaamheden die onder deze subsidie vallen. De LEADER subsidie komt vanuit Europa, de Provincie Zuid-Holland en gemeente Voorschoten. LEADER is een vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling en beoogt bij te dragen aan de plaatselijke ontwikkeling van plattelandsgebieden. Innovatie, samenwerking en integrale projecten zijn daarbij sleutelwoorden.

1900 695 Stichting Erfgoed Buitenplaats Huize Bijdorp