Stichting Erfgoed Buitenplaats Huize Bijdorp

Stichting Erfgoed Buitenplaats Huize Bijdorp

Materieel erfgoed

Materieel erfgoed

De stichting heeft als taak om het religieus erfgoed van de Congregatie, materieel en immaterieel, te behouden en toegankelijk te maken als onderdeel van de Buitenplaats Huize Bijdorp.

Er is gestart met een inventarisatie van al het materiële erfgoed in Huize Bijdorp om keuzes te kunnen maken welke onderdelen een nieuwe plek kan krijgen na de transformatie.

1600 1067 Stichting Erfgoed Buitenplaats Huize Bijdorp