Stichting Erfgoed Buitenplaats Huize Bijdorp

Stichting Erfgoed Buitenplaats Huize Bijdorp

Buitenplaats Huize Bijdorp

Welkom op de website van de Stichting Erfgoed Buitenplaats Huize Bijdorp – Zusters Dominicanessen van Voorschoten. De stichting werkt samen met de Congregatie, de erfpachter, ontwikkelaar en andere partners om Buitenplaats Huize Bijdorp een duurzame toekomst te geven, gebaseerd op het visiedocument en de vastgelegde kernwaarden.

Zusters vertellen

Zusters vertellen

In 2023 zijn de zusters Regina, Liduina, Angelique en Pauline van de Congregatie van de H. Catharina van Siëna, Zusters Dominicanessen van Voorschoten op Huize Bijdorp geïnterviewd door de organisatie Monument & Verhaal. Zij hebben een serie verhalen over de landgoederen in Zuid-Holland gemaakt ...
Oranjerie en tuinmanswoning

Oranjerie en tuinmanswoning

De voormalige bakkerij en de oranjerie behoren tot de oudste bijgebouwen op Huize Bijdorp. In de oranjerie staat in de plint een gedenksteen dat het gebouw dateert van 1869. De gebouwen grenzen aan het entreegebied van de buitenplaats en kijken uit op de kassen en de tuin van Huize Bijdorp ...

Nieuws

Samenwerken in harmonie in de Groene Long

Samenwerken in harmonie in de Groene Long

De hakhoutwallen zijn een belangrijk cultuurhistorisch element van de buitenplaats en van grote waarde. De werkzaamheden voortvloeiend uit het Herstel- & Beheerplan van Land-ID zijn opgedragen aan de beheerder van boerderij & landgoed: Paul van der Kooij.

Lees meer
2560 2050 Stichting Erfgoed Buitenplaats Huize Bijdorp
Projectleider

Projectleider

Het bestuur van de Stichting Erfgoed Huize Bijdorp heeft, gezamenlijk met het bestuur van de Congregatie, Jochem Frehe van DFN Consultancy als projectleider aangesteld om het bestuur te ondersteunen bij het uitvoeren van haar taken.

Lees meer
1280 900 Stichting Erfgoed Buitenplaats Huize Bijdorp
Materieel erfgoed

Materieel erfgoed

De stichting heeft als taak om het religieus erfgoed van de Congregatie, materieel en immaterieel, te behouden en toegankelijk te maken als onderdeel van de Buitenplaats Huize Bijdorp.

Lees meer
1600 1067 Stichting Erfgoed Buitenplaats Huize Bijdorp
  • 1
  • 2
Stichting

Onze rol

De stichting heeft tot doel om samen met de nieuwe erfpachter, de Congregatie, overheden, alle partners, belanghebbenden en belangstellenden de buitenplaats -als één geheel- een duurzame toekomst te geven met in acht name van de nalatenschap van de Zusters Dominicanessen van Voorschoten. Het bestuur van de Stichting Erfgoed bestaat uit Peter Meijs(voorzitter), Erna van Holland (secretaris), Hans van Son (penningmeester), René Dinklo (namens Nederlands gemeenschap van paters Dominicanen) en Stan Dessens voor de lokale verankering. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun bestuursactiviteiten.