Stichting Erfgoed Buitenplaats Huize Bijdorp

Stichting Erfgoed Buitenplaats Huize Bijdorp

Samenwerken in harmonie in de Groene Long

Samenwerken in harmonie in de Groene Long

De hakhoutwallen zijn een belangrijk cultuurhistorisch element van de buitenplaats en van grote waarde. De werkzaamheden voortvloeiend uit het Herstel- & Beheerplan van Land-ID zijn opgedragen aan de beheerder van boerderij & landgoed: Paul van der Kooij. De werkzaamheden starten direct in 2024 en lopen door tot medio maart. Aansluitend is het broedseizoen tot en met medio oktober en mogen geen werkzaamheden uitgevoerd worden. Vanaf medio oktober gaat Paul weer aan de slag.

2560 2050 Stichting Erfgoed Buitenplaats Huize Bijdorp