Stichting Erfgoed Buitenplaats Huize Bijdorp

Stichting Erfgoed Buitenplaats Huize Bijdorp

Verhalen

Zusters vertellen
Zusters vertellen

Zusters vertellen

In 2023 zijn de zusters Regina, Liduina, Angelique en Pauline van de Congregatie van de H. Catharina van Siëna, Zusters Dominicanessen van Voorschoten op Huize Bijdorp geïnterviewd door de organisatie Monument & Verhaal. Zij hebben een serie verhalen over de landgoederen in Zuid-Holland gemaakt.

read more
1400 762 Stichting Erfgoed Buitenplaats Huize Bijdorp